doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.

Fotografie
Lecturer of Department of Business Administration and Management
Member of Scientific Board
Member of Subject area board
Co-worker of Centre of Project Activities
 
e-mail egerova@fek.zcu.cz
phone  377633607 (Plzeň), 3664 (Cheb)
room  UK-415, CD-316

Publications

Monographies
 • Eger, L.; Egerová, D. Metodologie výzkumu. 3. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022. 262s. ISBN 978-80-261-1108-5.
 • Mičík, M.; Tomczyk, L.; Sládkayová, M.; Varga, E.; Čarvašová, A.; Eger, L.; Egerová, D.; Kunešová, H.; Kutlák, J.; Prantl, D.; Rohlíková, L.; Řehoř, P.; Czerwiec, K.; Koperna, P.; Mróz, A.; Potyrala, K.; Kariková, S.; Krystoň, M.; Schubert, M.; Borsos, E.; Czeglédi, C.; Járási, É.; Valentinyi, K.; Szira, Z. Social Media and Trust Building. Plzeň : NAVA, 2020. 180s. ISBN 978-80-7211-577-8.
 • Egerová, D.; Ubrežiová, I.; Nowinski, W.; Czeglédi, C.; Čechurová, L.; Eger, L.; Ircingová, J.; Plevný, M.; Tlučhoř, J.; Vacek, J.; Mičík, M.; Kozáková, J.; Lančarič, D.; Savov, R.; Tóth, M.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Mikáczó, A.; Kollár, P.; Varga, E.; Nowaczyk, G.; Sobczak, A.; Fabis, A.; Tomczyk, L. Entrepreneurship education Opportunities and Challenges for Universities in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2016. 147s. ISBN 978-80-7211-499-3.
 • Eger, L.; Čechurová, L.; Egerová, D.; Ircingová, J.; Januška, M.; Jermář, M.; Skalický, J.; Vacek, J. Management rizik vzdělávacích projektů. Plzeň : NAVA, 2013. 158s. ISBN 978-80-7211-453-5.
 • Egerová, D.; Eger, L.; Jiřincová, M.; Lančarič, D.; Savov, R.; Sojka, L.; Ali Taha, V.; Sirková, M.; Kaščáková, Z.; Czeglédi, C.; Hajós, L.; Kuna Marosné, Z.; Leczykiewicz, T.; Springer, A.; Szypula, K. Integrated Talent Management - Challenge and Future for Organizations in Visegrad Countries. Plzeň : Nava, 2013. 148s. ISBN 978-80-7211-454-2.
 • Egerová, D. E-learning jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 141s. ISBN 978-80-261-0139-0.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Jiřincová, M.; Petrtyl, J.; Plevný, M. Diversity management. Comparision, the best practises of Visegrad countries. Plzeň : NAVA, 2012. 139s. ISBN 978-80-7211-420-7.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Petrtyl, J.; Tlučhoř, J. Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu. Praha : Educa Service ve spolupráci s Českou andragogikou společnost, 2010. 116s. ISBN 978-80-87306-07-9.
Papers in journals
 • Eger, L.; Komárková, L.; Egerová, D. Employees ICT self-efficacy and uncertainty in the context of digital transformation: Perspective of three generational cohorts. Transformations in Business & Economics, 2023, roč.22. č.3A(60A), s.888-908, ISSN 1648-4460.
 • Eger, L.; Egerová, D. The Relation Between Leadership and Expected Results from the Educational Process Within School Culture. Journal of Elementary Education, 2023, roč.16. č.1, s.1-19, ISSN 1855-4431.
 • Rotenbornová, L.; Egerová, D. Trends in Closing the Gender Gap: The Case of the Czech Republic and Germany. Specialusis Ugdymas, 2022, roč.1. č.43, s.3254-3266, ISSN 1392-5369.
 • Egerová, D.; Rotenbornová, L. Towards understanding of workplace conflict: an examination into causes and conflict management strategies. Problems of Management in the 21st Century, 2021, roč.16. č.1, s.7-18, ISSN 2029-6932.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Tomczyk, L.; Krystoň, M. How universities communicate with public using Facebook page. International Journal of Media and Information Literacy, 2021, roč.6. č.1, s.88-99, ISSN 2500-106X.
 • Egerová, D.; Komárková, L.; Kutlák, J. Generation Y and Generation Z employment expectations: a Generational cohort comparative study from two countries. E + M. Ekonomie a Management, 2021, roč.24. č.3, s.93-109, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Tomczyk, L.; Krystoň, M.; Czeglédi, C. Facebook for Public Relations in the higher education field: a study from four countries Czechia, Slovakia, Poland and Hungary. Journal of marketing for higher education, 2021, roč.31. č.2, s.240-260, ISSN 0884-1241.
 • Eger, L.; Komárková, L.; Egerová, D.; Mičík, M. The effect of COVID-19 on consumer shopping behaviour: Generational cohort perspective. Journal of Retailing and Consumer Services, 2021, roč.61. č.JUL 2021, s.1-11, ISSN 0969-6989.
 • Egerová, D.; Kutlák, J.; Eger, L. Millennial Job Seekers´ Expectations: How do Companies Respond?. ECONOMICS & SOCIOLOGY, 2021, roč.14. č.1, s.46-60, ISSN 2071-789X.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Varga, E.; Czeglédi, C.; Tomczyk, L.; Sládkayová, M. Trust Building and Fake News on Social Media from the Perspective of University Students from Four Visegrad Countries. Communication Today, 2020, roč.11. č.1, s.70-88, ISSN 1338-130X.
 • Egerová, D.; Nosková, M. Top Management Team Composition and Financial Performance: Examining the Role of Gender Diversity. E + M Ekonomie a Management, 2019, roč.22. č.2, s.129-143, ISSN 1212-3609.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Krystoň, M. Facebook and Public Relations in Higher Education. A Case Study of Selected Faculties from the Czech Republic and Slovakia. Romanian Journal of Communication and Public Relations, 2019, roč.21. č.1, s.7-30, ISSN 1454-8100.
 • Nowiński, W.; Haddoud, M.; Lančarič, D.; Egerová, D.; Czeglédi, C. The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial selfefficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. Studies in Higher Education, 2019, roč.44. č.2, s.361-379, ISSN 0307-5079.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Pisoňová, M. Assessment of School Image. Center for Educational Policy Studies Journal, 2018, roč.8. č.2, s.97-122, ISSN 1855-9719.
 • Egerová, D.; Eger, L.; Mičík, M. Does entrepreneurship education matter? Business students’ perspectives. Tertiary Education and Management, 2017, roč.23. č.4, s.319-333, ISSN 1358-3883.
 • Eger, L.; Egerová, D. Project Risk Management in Educational Organizations: a Case from the Czech Republic. Educational Management Administration & Leadership, 2016, roč.44. č.4, s.578-598, ISSN 1741-1432.
 • Egerová, D. Corporate website as a tool for attracting and recruiting Millennial talent. Economics Management Innovation, 2016, roč.8. č.1, s.17-25, ISSN 1804-1299.
 • Egerová, D. Talent v organizačním prostředí - teoretické přístupy a implikace pro talent management. Trendy v podnikání, 2015, roč.5. č.1/2015, s.45-54, ISSN 1805-0603.
 • Egerová, D.; Lančarič, D.; Eger, L.; Savov, R. Perspectives of talent management: Evidence from Czech and Slovak business organisations. E+M. Ekonomie a Management, 2015, roč.18. č.4, s.108-120, ISSN 1212-3609.
 • Egerová, D.; Jiřincová, M. Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic. Actual Problems of Economics, 2014, roč.7. č.157, s.335 - 342, ISSN 1993-6788.
 • Egerová, D.; Jiřincová, M.; Lančarič, D.; Savov, R. APPLYING THE CONCEPT OF DIVERSITY MANAGEMENT IN ORGANISATIONS IN THE CZECH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIC - A RESEARCH SURVEY. Technological and Economic Development of Economy, 2013, roč.19. č.2, s.350-366, ISSN 2029-4913.
 • Eger, L.; Egerová, D. e-Learning trends in Central Europe: The case of the Czech Republic. Knowledge Management & E-Learning, 2013, roč.5. č.3, s.375-387, ISSN 2073-7904.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Jiřincová, M. RIZIKA VZDĚLÁVACÍCH PROJEKTŮ A PŘÍPRAVA MANAGEMENTU ŠKOL. Technológia vzdelávania, 2013, roč.21. č.6, s.4-7, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Egerová, D. The attitudes of Czech managers to implementation of diversity management into practice,. Actual Problems of Economics, 2013, roč.149. č.11, s.322-331, ISSN 1993-6788.
 • Egerová, D. Integrovaný talent management - nové paradigma pro talent management. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.2, s.8-13, ISSN 1805-0603.
 • Egerová, D. Diversity management as a crucial issue of management in the 21st century. Problems of management in the 21st century, 2012, roč.2012. č.3, s.5-7, ISSN 2029-6932.
 • Eger, L.; Egerová, D. BETT, současnost a budoucí trendy v oblasti vzdělávacích technologií. Media4u Magazine, 2011, roč.8. č.1, s.32-35, ISSN 1214-9187.
 • Egerová, D. Personal learning environment (PLE) jako alternativní přístup ve vzdělávání dospělých. Technológia vzdelávania, 2010, s.3-6. ISSN 1335-003X.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Edl, M. Příručka inovací InnoSkills a podpora rychle rostoucích znalostních firem FASTER. Inovační podnikání a transfer technologií, 2010, roč.18. č.4, s.10-11, ISSN 1210-4612.
 • Egerová, D. Predikce využití e-learningu jako možného nástroje rozvoje lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Media4u Magazine, 2010, roč.7. č.3, s.61-65, ISSN 1214-9187.
 • Egerová, D.; Mužík, J. Aplikace metody Delphi při expertním stanovení faktorů ovlivňujících efektivnost e-learningu ve vzdělávání pracovníků v malých a středních podnicích. E+M. Ekonomie a Management, 2010, roč.13. č.2, s.137-151, ISSN 1212-3609.
 • Egerová, D. Příklady úspěšných implementací e-learningu v malých a středních podnicích. Andragogika, 2009, roč.13. č.3, s.13-14, ISSN 1211-6378.
 • Egerová, D. Reflexe vývoje výhod a nevýhod e-learningu. Technológia vzdelávania, 2008, roč.16. č.5, s.7-12, ISSN 1335-003X.
 • Egerová, D.; Eger, L. Reforma programowa a kultura szkoly w Republike Czeskiej. Dyrektor Szkoly, 2008. s.41-44. ISSN 1230-9508.
 • Egerová, D. Rapid e-learning - nový koncept v e-learningovém vzdělávání. Technológia vzdelávania, 2007, roč.15. č.3, s.5-6, ISSN 1335-003X.
 • Eger, L.; Egerová, D. E-learning a jeho využívání pro rozvoj lidských zdrojů v malých a středních podnicích. Personál, 2006, roč.12. č.5, s.15-16, ISSN 1213-8878.
 • Eger, L.; Egerová, D. SWOT analýzy škol a řízení změn ve škole při zavádění školních programů. Technológia vzdelavánia. Slovenský učiteĺ, 2005, roč.13. č.4, s.7-9, ISSN 1335-003X.
 • Egerová, D. Chcete mít efektivní školu?. Učitelské listy [Ředitelské listy : příloha pro ředitele], 2005, roč.12. č.5, s.1-, ISSN 1210-6313.
 • Eger, L.; Egerová, D. Wizerunek szkoly. Kierowanie szkola, 2002, roč.47. č.3, s.1-3, ISSN 1506-8137.
 • Eger, L.; Egerová, D. Assessment of School Image. E + M. Economics and Management, 2002, roč.5. č.Special issue 2002, s.45-47, ISSN 1212-3609.
Chapters in a book
 • Egerová, D. Specifika spolupráce v mezinárodním týmu. Diverzity management, Praha : Česká andragogická společnost, 2009. s.73-84. ISBN 978-80-87306-03-1.
Papers in Proceedings
 • Egerová, D.; Eger, L. Human Resources Development and Continuing Vocational Training: Comparison Czech Republic and Germany. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2023. Chemnitz : Verlag der GUC-Vertrieb der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H, 2023, s.48-59. ISBN 978-3-86367-071-9.
 • Eger, L.; Egerová, D. Human Resource Sustainability and Digital Transformation: Exploring the Role of Key Actors. In Proceedings of the 16th International Conference,Liberec Economic Forum 2023. Liberec : Technical University of Liberec, 2023, s.77-84. ISBN 978-80-7494-672-1.
 • Eger, L.; Egerová, D. Univerzity a jejich komunikace s veřejností prostřednictvím sociálních médií. In Andragogické štúdie. Prešov : Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2023, s.73-82. ISBN 978-80-565-1601-0.
 • Kristl Volfová, M.; Egerová, D. Využití virtuální reality ve vzdělávání pracovníků v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví: Přehled literatury. In Sborník příspěvků z konference Trendy v podnikání 2022. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2022, s.1-12. ISBN 978-80-261-1129-0.
 • Rotenbornová, L.; Egerová, D. Organisational Climate: Employee Perspective. In Conference Proceedings - Business Trends. Plzeň : Západočeská univerzita, 2022, s.207-218. ISBN 978-80-261-1126-9.
 • Egerová, D.; Volfová, M. Comparative analysis of employee training in the Czech enterprises. In Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2019. Brno : Masaryk University, 2019, s.49-56. ISBN 978-80-210-9565-6.
 • Eger, L.; Egerová, D. Social network Facebook and customer engagement: A pilot case study from the Czech Republic. In Proceedings of the 12th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2018, s.366-373. ISBN 978-80-7394-726-2.
 • Egerová, D.; Rubáková, V. Trends in Gender Economic Equality and Empowerment: The Case of the Czech Republic. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing 2018. Brno : Masaryk University, 2018, s.74-81. ISBN 978-80-210-9164-1.
 • Egerová, D.; Nosková, M. Does Gender Diversity in Top Management Team Relate to Financial Performance? – Implication for Strategic Management. In Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference. Norristown : International Business Information Management Association, 2018, s.615-622. ISBN 978-0-9998551-0-2.
 • Egerová, D.; Eger, L. Recruitment Through the Use of Corporate Websites – A Comparative Study. In Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Norristown : International Business Information Management Association, 2017, s.1137-1149. ISBN 978-0-9860419-7-6.
 • Eger, L.; Egerová, D. Kdy může být video efektivním médiem v e-learningu. In Sborník anotací 17. ročník konference elearning forum. Praha : ECON publishing s.r.o., 2017, s.3. ISBN 978-80-86433-65-3.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M.; Prantl, D. Corporate and Recruitment Websites as Tools for Recruiting. In Proceedings of the International Scientific Conference of Business Economics, Management and Marketing. Brno : Masaryk University, 2017, s.65-75. ISBN 978-80-210-8714-9.
 • Eger, L.; Egerová, D. E-learning a využívání videa jako vhodného média. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2016. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016, s.35-43. ISBN 978-80-7435-657-5.
 • Eger, L.; Egerová, D.; Mičík, M. Is the generation Y looking for the employer with higher purpose?. In Corporate social responsibility and human resource management in V4 countries. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2015, s.166-175. ISBN 978-80-552-1432-0.
 • Egerová, D. Employee Training and Development as a Tool for Improving the Competitiveness of Czech Enterprises. In Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. České Budějovice : Faculty of Economics, University of South Bohemia in České Budějovice, 2015, s.75-80. ISBN 978-80-7394-536-7.
 • Egerová, D. Talent management: Driver for Competitive Advantage. In The 24 th International Business Information Management Association Conference. Milan : International Business Information Management Association (IBIMA), 2014, s.141-147. ISBN 978-0-9860419-3-8.
 • Egerová, D.; Eger, L.; Krištofová, Z. Diversity management: a necessary prerequisite for organizational innovations?. In Proceedings of the 11th International Conference Liberec Economic Forum 2013. Liberec : Technical University, 2013, s.125-134. ISBN 978-80-7372-953-0.
 • Eger, L.; Egerová, D. Komplexní vzdělávací objekt pro management škol. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2013. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, s.8-13. ISBN 978-80-7435-327-7.
 • Eger, L.; Egerová, D. Uživatelská prezentace aplikovaného výzkumu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, s.64-69. ISBN 978-80-7435-228-7.
 • Eger, L.; Egerová, D. Zákaznické pojetí kvality e-learningu. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2011. Hradec Králové : Gaudeamus, 2011, s.113-118. ISBN 978-80-7435-153-2.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Plevný, M. Innoskills: Innovation Guide for Small and Medium-Size Enterprises. In Liberec Economic Forum 2011. Liberec : Technická univerzita, 2011, s.538-546. ISBN 978-80-7372-755-0.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Edl, M. Inovace v MSP - projekty InnoSkills a FASTER. In Management ve výzkumu a vývoji. Ostrava : MARQ, 2010. s.28-33. ISBN 978-80-86840-52-9.
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Edl, M. Příručka inovací InnoSkills a podpora rychle rostoucích znalostních firem FASTER. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec : VÚTS, U jezu 545/4, 2010. s.102-109. ISBN 978-80-87184-10-3.
 • Vacek, J.; Egerová, D. E-Learning Supported Lifelong Learning: Leonardo Da Vinci Projects Innoskills and Faster. In DIVAI 2010 - Distance Learning in Applied Informatics. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2010. s.285-291. ISBN 978-80-8094-691-3.
 • Egerová, D. Vzdělávání managementu škol - modul Vedení lidí. In Aktuálne otázky organizácie a riadenia školastva v Slovenskej republike a v zahraničí. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009, s.88-95. ISBN 978-80-8094-540-4.
 • Vacek, J.; Egerová, D. Transfer inovací: Projekty Leonardo da Vinci na ZČU. In Rozvoj lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Liberec : VÚTS, a.s., 2009, s.56-59. ISBN 978-80-87184-07-3.
 • Vacek, J.; Egerová, D. Transfer inovací: Projekty Leonardo da Vinci na ZČU. In REDEM 2009. Ostrava : MARQ, 2009, s.61-65. ISBN 978-80-86840-46-8.
 • Egerová, D.; Eger, L. Rapid e-Learning : nový směr ve firemním vzdělávání. In E-learning forum 2008. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. s.1-7.
 • Egerová, D. E-learning, jeho možnosti a bariéry pro podporu výuky. In Sborník ze semináře "Inovace výukových programů a možnosti jejich financování". Praha : Oeconomica, 2008. s.38-43. ISBN 978-80-245-1395-9.
 • Egerová, D. Integrace e-learningu do prezenční formy výuky. In Klady a zápory e-learningu na menších vysokých školách, ale nejen na nich. Praha : Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2008. s.65-70. ISBN 978-80-86744-76-6.
 • Eger, L.; Egerová, D. Image školy a její diagnostika. In Autoevaluace. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2007. s.14-19. ISBN 978-80-87000-16-8.
 • Egerová, D. Studentské hodnocení e-learningu jako jeden z aspektů jeho dalšího zkvalitnění. In Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007. Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. s.226-233. ISBN 978-80-7041-573-3.
 • Egerová, D. E-learning a modernizace vysokoškolského vzdělávání. In Inovace výuky managementu a podnikání na vysokých školách. Plzeň : Západočeská univerzita, 2007. s.45-52. ISBN 978-80-7043-613-4.
 • Egerová, D. Pedagogická dimenze v e-learningu. In Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2006. Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. s.182-187. ISBN 80-7041-416-2.
 • Egerová, D. Online courses from the Studenťs Point of View. In E-learning a blended learning ve vzdělávacím procesu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.1-6. ISBN 80-7043-420-1.
Software
 • Eger, L.; Tlučhoř, J.; Čechurová, L.; Vacek, J.; Skalický, J.; Egerová, D.; Januška, M.; Jermář, M. Vzdělávací projekty - řízení rizik. 2013.
Textbooks
 • Dvořáková, L.; Basl, J.; Cimler, P.; Egerová, D.; Gangur, M.; Jakubíková, D.; Plevný, M.; Pokrivčák, J.; Preis, J.; Taušl Procházková, P.; Vacek, J.; Eger, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018. 100s. ISBN 978-80-261-0759-0.
 • Jermář, M.; Egerová, D.; Dvořáková, V.; Dvořáková, J. Psychologie v organizační a manažerské praxi.. Plzeň : Západočeská univerzita, 2017. 178s. ISBN 978-80-261-0730-9.
 • Eger, L.; Egerová, D. Základy metodologie výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita, 2017. 184s. ISBN 978-80-261-0735-4.
 • Eger, L.; Egerová, D. Základy metodologie výzkumu pro studenty ekonomických oborů. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 148s. ISBN 978-80-261-0418-6.
 • Egerová, D. Standardy využívání interaktivního vzdělávacího programu při lektorování. Praha : 1.VOX a.s., 2014. 50s. ISBN 978-80-87480-25-0.
 • Jermář, M.; Egerová, D.; Dvořáková, J.; Dvořáková, V. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 179s. ISBN 978-80-261-0402-5.
 • Jermář, M.; Egerová, D.; Dvořáková, J.; Dvořáková, V. Psychologie v organizační a ekonomické praxi. Plzeň : Západočeská univerzita, 2012. 157s. ISBN 978-80-261-0147-5.
 • Egerová, D. Jak tvořit studijní opory pro e-learning. Plzeň : Západočeská univerzita, 2011. s.76. ISBN 978-80-7043-982-1.
Posters, Lectures
 • Vacek, J.; Egerová, D.; Edl, M. FASTER - Training for Fast Growing Entrepreneurs. 2010.
Book reviews
 • Egerová, D. Carliner, S., Shank, P. (editors) The e-Learning Handbook: Past Promises, Present Challenges. Technológia vzdelávania, příloha, Nitra : Slovdidact, 2009, roč.2009. č.3, s.15, ISBN ISSN 1335-003X.