Fotografie

doc. PaedDr. Dana EGEROVÁ, Ph.D.

vedoucí katedry podnikové ekonomiky a managementu
vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
členka Akademického senátu FEK
členka vědecké rady FEK
členka oborové rady FEK
spolupracovnice střediska projektových aktivit
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti

e-mail egerova@kpm.zcu.cz
telefon  377633600 (Plzeň), 3664 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  St 10:00 - 11:00, UK414, Bakalářské a diplomové práce dle domluvy
kancelář  UK-414, CD-316

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DRLZN Řízení lidských zdrojů
HRP Projekt v mezinárodním virtuálním týmu
PSYCH Psychologie v ekonomické praxi
SOMAD Sociální a manaž. dovedností
ZM Základy managementu