Ekonomická a regionální geografie

Zpět
erg

Popis programu


Během tří let porozumíte základním trendům vývoje geografického myšlení. Zároveň také získáte přehled o|oborových publikacích, časopisech a|výzkumech, a|uplatnění v|praxi najdete díky tomu, že budete ovládat metody geografického výzkumu. Studium vás rovněž naučí své výsledky náležitě prezentovat.Co se naučím?

Výčet geografických a|ekonomických disciplín, s|nimiž se seznámíte, je obsáhlý: fyzická, humánní, historická i|kulturní geografie, kartografie, geoinformatika, makroekonomie, ekonomická statistika s|důrazem na porozumění základní terminologii a|na koncepční systémové myšlení. Zmíněnou problematiku se naučíte komunikovat alespoň v|jednom světovém jazyce.

Jak se uplatním?

Absolventi mohou pokračovat ve studiu geografie na magisterských studijních oborech, ovšem mohou také nastoupit do zaměstnání. Uplatní se například ve veřejné správě nebo v|různých dalších institucích, které se zabývají regionální problematikou.