Management a digitální technologie

Zpět
erg

Popis programu

Chcete se stát žádanou odbornicí / žádaným odborníkem s praktickými zkušenostmi v podnikové praxi, mezinárodními zkušenostmi a diplomy hned ze dvou vysokých škol najednou? Studujte v unikátním bakalářském profesním studijním programu v angličtině. Prožijete 4 roky na Fakultě ekonomické v Chebu a na německé OTH Amberg-Weiden, během kterých strávíte dvě půlroční praxe v podnicích a budete mít nejlepší předpoklady pracovního uplatnění.

Co se naučím?

Získáte vědomosti a dovednosti nejen v oblasti podnikové ekonomiky, ale zároveň i technického zaměření. Seznámíte se s robotizací, digitalizací, umělou inteligencí a jejich uplatněním ve výrobě. Budete jazykově vybavení plynulou angličtinou a základy němčiny a zkušenostmi s prací v mezinárodním prostředí.

Jak se uplatním?

Absolvujete dvě půlroční odborné praxe v podnicích a organizacích budete tak mít dostatek praktických zkušeností, a tedy i konkurenční výhodu na trhu práce. Díky získaným znalostem a dovednostem budete žádaní v projektovém a produktovém managementu, key-account managementu, oblasti datových analýz, inovací a moderních technologií. Partnerské podniky studijního programu budou přicházet s nabídkou konkrétního pracovního uplatnění.