Fotografie

Ing. Kateřina MIČUDOVÁ, Ph.D.

tajemnice Fakulty ekonomické
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
spolupracovnice střediska projektových aktivit

e-mail pitrovak@kem.zcu.cz
telefon  377633003, 3113
konzultační/úřední hodiny  Út 10:00 - 11:00, UL 405a
kancelář  UK 423

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

2006-2012 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, doktorské studium
2001-2006 ZČU v Plzni, Fakulta ekonomická, studijní obor: Podniková ekonomika a management, zaměření: Ekonomicko-statistická analýza, získán titul Ing.