Fotografie

doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.

vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
člen oborové rady FEK

e-mail cimler@kmo.zcu.cz
telefon  377633305 (Plzeň), 3355 (Cheb)
konzultační/úřední hodiny  Út 0:00 - 0:00, CD 206 Cheb, po předchozí dohodě
Čt 10:00 - 11:00, jen Plzeň UK522
kancelář  UK 522, CD 206

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

1999 habilitace v oboru mezinárodní obchod
1987-1988 VŠE, studium základů vysokoškolské pedagogiky
1982-1985 VŠE, vědecká aspirantura
1975-1979 VŠE, fakulta obchodní, Praha 3
1971-1975 SEŠ, ekonomika zahraničního obchodu, Praha 10

Odborná praxe

1999-dosud FEK ZČU v Plzni, docent na katedře marketingu, obchodu a služeb
1999-dosud VŠE Praha, docent na katedře obchodního podnikání
1995-1999 FEK ZČU v Plzni, odborný asistent katedry marketingu, obchodu služeb
1990-1999 VŠE Praha, odborný asistent katedry obchodního podnikání
1982-1990 VŠE Praha, odborný asistent katedry vnitřního obchodu
1979-1982 VŠE Praha, asistent katedry vnitřního obchodu

Odborné stáže

8.9.2008-19.9.2008 Fontys Internationale Hogeschool Economics, Venlo, Nizozemí, staff training
1986-1987 Úřad předsednictva vlády ČSSR

Ostatní profesionální aktivity

Člen Redakční rady časopisu Working Papers Fakulty mezinárodních vztahů, český vědecký recenzovaný časopis z oblasti základního ekonomického výzkumu, který uveřejňuje statě a analytické studie českých i zahraničních autorů v českém nebo anglickém jazyce, zaměřené na ekonomii, mezinárodní vztahy, politologii a právo