Ing. Lenka ŠIMONOVÁ

Fotografie
členka projektové kanceláře
členka střediska projektových aktivit
 
e-mail lenkazah@fek.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  Mateřská dovolená.
kancelář  HJ 212

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

BZEU Základy ekonomiky a účetnictví
PE1 Podniková ekonomika 1
PE2 Podniková ekonomika 2
RVF Rozbor výkonnosti firmy
SMA Strategický management
SMP Strategický management podniku
UC1 Účetnictví 1
UC2 Účetnictví 2