doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vedoucí katedry geografie
vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail matuskov@kge.zcu.cz
telefon  377633050, 3062
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 11:00, UK 519, a dále dle domluvy
kancelář  UK 519

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

EDVL Didaktika vlastivědy
EDVL1 Didaktika vlastivědy 1
HGCRS Humánní a regionální geografie ČR
HMG1 Humánní geografie 1
SGMS Statistické a grafické metody v geografii
SSG Sociální a správní geografie
VMEGS Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech