doc. PaedDr. Alena MATUŠKOVÁ, CSc.

vedoucí katedry geografie
vyučující katedry geografie
spolupracovnice střediska pro výzkum regionálního rozvoje

e-mail matuskov@kge.zcu.cz
telefon  377633050, 3062
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 11:00, UK 519, a dále dle domluvy
kancelář  UK 519

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Odborný životopis

Vzdělání

1998-2000 Masarykova univerzita Brno, obhájení habilitační práce, získání titulu docent
1994-1997 Masarykova univerzita Brno, obhájení disertační práce, získání titulu CSc.
1974-1977 PF Plzeň, učitelství matematiky a zeměpisu

Odborná praxe

2012-dosud FEK ZČU v Plzni, vedoucí katedry geografie
2011-2012 FPE ZČU v Plzni, vedoucí katedry geografie
2001-2011 FPE ZČU v Plzni, tajemnice KGE
1986-2001 Pedagogická fakulta v Plzni, odborný asistent
1977-1986 ONV Rokycany, učitelka ZŠ

Ostatní profesionální aktivity

2010-dosud členka redakční rady časopisu Informace ČGS
2009-dosud členka oborové rady doktorského studia Obecné otázky geografie (UK Praha)