Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK

Fotografie vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
externí doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail pesikj@fek.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  UK418, ve zkouškovém období po domluvě e-mailem
kancelář  UK 418

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

PMN Projektový management
SPM Systems approaches in management