Ing. et Ing. Jiří PEŠÍK

Fotografie vyučující katedry podnikové ekonomiky a managementu
externí doktorand katedry podnikové ekonomiky a managementu
 
e-mail pesikj@fek.zcu.cz
konzultační/úřední hodiny  Čt 12:00 - 13:00, UK418
kancelář  UK 418

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

SPM Systems approaches in management