prof. Ing. Luboš SMRČKA, CSc.

člen oborové rady
člen vědecké rady
 
e-mail lubos.smrcka@vse.cz