prof. Ing. Ján POKRIVČÁK, M.S., PhD.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail jpokriv@kem.zcu.cz
telefon  377633101
kancelář  UK424

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

DOET Obecná ekonomická teorie
DOETN Obecná ekonomická teorie