Fotografie

Ing. et Ing. Miloš NOVÝ

předseda Akademického senátu FEK
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen studentského ekonomického klubu
člen Akademického senátu FEK
externí doktorand katedry marketingu, obchodu a služeb

e-mail novym@kem.zcu.cz
telefon  377633112
konzultační/úřední hodiny  Čt 14:45 - 15:45
kancelář  UK 426

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Příspěvky v odborných časopisech
 • Nový, M.; Cimler, P. Podpora vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti a její dopady na kultivaci tržního a společenského prostředí v České republice. Media4u Magazine, 2013, roč.10. č.4, s.40-44, ISSN 1214-9187.
 • Nový, M. Transformace ekonomického systému přinesla nové výzvy. Eurozpravodaj, 2005, roč.4. č.1, s.74-, ISSN 1213-6913.
 • Nový, M. SEES - středisko evropských ekonomických studií. Eurozpravodaj, 2005, roč.4. č.4, s.86-, ISSN 1213-6913.
 • Nový, M. Financování pedagogického a tvůrčího výkonu na vysokých školách. Technológia vzdelávania, 2004, roč.12. č.4, s.15-17, ISSN 1335-003X.
Kapitoly v knize
 • Kunešová, H.; Kocourek, A.; Bednářová, P.; Cihelková, E.; Nový, M. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy, Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 2014, s.\'VII\'-\'XII\', 1-97. ISBN 978-80-7400-502-2.
 • Nový, M. Transformační proces v zemích střední a východní Evropy. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy., Praha : C. H. Beck, 2006, s.218-237. ISBN 80-7179-455-4.
Statě ve sborníku
 • Nový, M. The influence of globalization on selected constitutive and regulating elements of the economic mechanism on the example of regional economic growth of new and old member states of the European Union. In Globalization and Its Socio-Economic Consequence. Žilina, Slovak Republic : ZU - University of Žilina, 2019.
 • Nový, M. Globalization and Dual Quality of Food and Drug Products. In Globalization and Its Socio-Economic Consequence. Žilina, Slovak Republic : ZU - University of Žilina, 2018, s.2711- 2718. ISBN 2454-0943978-80-8154-249-7.
 • Nový, M. THE THREATS TO CROSS-BORDER COOPERATION IN 2017 FROM THE PERSPECTIVE OF CONSUMER SURPLUS AND PRODUCER SURPLUS. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2017. Chemnitz : Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m. b. H., 2017, s.109-115. ISBN 978-3-86367-051-1.
 • Nový, M. MACROECONOMIC AND MICROECONOMIC IMPLICATIONS OF GLOBALIZATION AND PUBLIC CHOICE THEORY. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2017, s.1772-1780. ISBN 978-80-8154-212-1.
 • Nový, M. THE INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON INTERNATIONAL TRADE IN THE CONTEXT OF MAXIMIZING CONSUMER SURPLUS AND PRODUCER SURPLUS. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2016, s.1563-1570. ISBN 978-80-8154-191-9.
 • Nový, M. Vliv globalizace na cenovou elasticitu poptávky. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. Žilina : ZU - University of Žilina, 2015, s.538-545. ISBN 978-80-8154-145-2.
 • Nový, M. Podmínky chování subjektů maloobchodního trhu pohledem obecné ekonomické teorie. In Chování podnikatelských subjektů na trhu a jeho dopad na celospolečenské klima v ČR. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s.53-58. ISBN 978-80-261-0055-3.
 • Nový, M. The role of ethical behaviour before and after the outbreak of the global recession from the standpoint of functioning of perfectly and imperfectly competitive markets. In New trends of business management in theory and practice in crossborder comparison. Chemnitz : Verlag der Gessellschaft fuer Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2011, s.141-147. ISBN 978-3-86367-007-8.
 • Nový, M. VZTAH MEZI EKONOMIÍ A PRÁVNÍ VĚDOU Z POHLEDU LIBERÁLNÍCH KONCEPCÍ. In Vzdělání a ekonomika jako hlavní determinanty hospodářského růstu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, s.73-81. ISBN 978-80-7043-788-9.
 • Nový, M. Vícekriteriální financování odborných kateder na vysokých školách - pedagogický a tvůrčí výkon. In Hodnocení kvality vysokých škol. Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005. s.181-188. ISBN 80-7044-652-8.
 • Nový, M. Institucionální faktory vstupu České republiky do Evropské unie.. In EURO REGIO 2004. Cheb : MIM Consulting, 2004, s.10-13. ISBN 80-239-3392-2.
 • Nový, M. Podpora přímých zahraničních investic formou investičních nabídek - dvě cesty. In Firma a konkurenční prostředí 2004. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. s.117-127. ISBN 80-7302-073-4.
 • Nový, M. Liberální a intervencionistický přístup k podpoře přímých zahraničních investic. In Sborník konference REGIO 2003. Cheb : MIM Consulting, s.r.o., 2003. s.172-176. ISBN 80-239-1505-3.
 • Nový, M. Morálka, etika, právo a trh. In Regio 2001. Plzeň : Západočeská univerzita, 2001, s.7-10. ISBN 80-7082-791-2.
Učební texty, skripta
 • Nový, M. Příklady z makroekonomie. Cvičebnice pro kombinované studium. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2015. 90s. ISBN 978-80-261-0491-9.
 • Kunešová, H.; Kocourek, A.; Bednářová, P.; Cihelková, E.; Nový, M. Světová ekonomika. Nové jevy a perspektivy. Praha : C.H.Beck, 2014. 386s. ISBN 978-80-7400-502-2.
 • Nový, M. Příklady z mikroekonomie. Cvičebnice pro kombinované studium.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2014. 91s. ISBN 978-80-261-0407-0.
 • Nový, M.; Šimek, B.; Radimská, Z. Příklady z finanční gramotnosti. Plzeň : STATUA AURA, a.s., 2014. 94s. ISBN 978-80-905667-0-5.
 • Nový, M. Příklady z makroekonomie. Cvičebnice pro kombinované studium.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 88s. ISBN 978-80-7043-905-0.
 • Nový, M. Příklady z mikroekonomie. Cvičebnice pro kombinované studium.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 94s. ISBN 978-80-7043-904-3.
 • Nový, M. Příklady z mikroekonomie. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. 90s. ISBN 978-80-7043-615-8.
 • Nový, M. Příklady z mikroekonomie. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. 91s. ISBN 80-7043-271-3.