prof. Ing. Jan ČADIL, Ph.D.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
člen oborové rady
člen vědecké rady
 
e-mail cadil@kem.zcu.cz
telefon  377633114
konzultační/úřední hodiny  St 10:00 - 11:00, EP 208
kancelář  UK 428