Ing. Alena PALACKÁ

Fotografie tajemnice Akademického senátu FEK
vyučující katedry financí a účetnictví
interní doktorandka katedry financí a účetnictví
spolupracovnice centra podnikání a udržitelnosti
členka Akademického senátu FEK
 
e-mail astankov@fek.zcu.cz
telefon  377633219
konzultační/úřední hodiny  Po 9:00 - 10:00, UK 507, Platné pro ZS, ve zkouškovém dle předchozí domluvy
kancelář  UK-507

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

FIV Finanční výkaznictví
UC1 Účetnictví 1
UCE Účetnictví
US Účetní systém