doc. Ing. Petr ŠTUMPF, Ph.D.

Fotografie vedoucí centra cestovního ruchu
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovník centra cestovního ruchu
garant Manažer v turismu
 
e-mail stumpf@fek.zcu.cz
telefon  377633330
konzultační/úřední hodiny  Konzultace jsou možné i mimo konzultační hodiny na základě předchozí domluvy.
Čt 10:30 - 12:00, UK 520 nebo online, Konzultace jsou možné i mimo konzultační hodiny na základě předchozí domluvy.
kancelář  UK 520

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

AMSCR Marketing podniků a destinací CR v angličtině
GCR Geografie cestovního ruchu
MPCR Management podniků a destinací CR
MSCR Marketing služeb CR
PROMO Marketingový projekt
TUR Základy turismu