doc. Ing. Dita HOMMEROVÁ, Ph.D., MBA

Fotografie
vyučující katedry marketingu, obchodu a služeb
spolupracovnice střediska projektových aktivit
 
e-mail hommer@fek.zcu.cz
telefon  377633307
konzultační/úřední hodiny  Pá 8:00 - 9:00, UK524, - možnost po předchozí domluvě i online konzultace v jiném termínu
kancelář  UK 524

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CRM Řízení vztahů se zákazníky
CRM2 Řízení vztahů se zákazníky 2
KOU Zákaznicky orientované podnikové řízení
MRP Marketingové řízení firmy
MS Marketingové studie
MSA Marketingové studie a analýzy
MTGA Základy marketingu
PROMO Marketingový projekt