RNDr. Jan Carlos SEKERA, Ph.D., MSc.

vyučující katedry geografie
 
e-mail sekerajc@fek.zcu.cz
telefon  377633069
kancelář  UK 523