Fotografie

doc. Ing. Jiří Beck, CSc.

vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod

e-mail beck@kem.zcu.cz
telefon  377633101
konzultační/úřední hodiny  Po předchozí domluvě!
kancelář  HJ203

Pedagogická činnost | Odborný životopis | Výzkumná a odborná činnost | Publikace

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

HP Hospodářská politika
MIKR2 Mikroekonomie 2
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
SBZFU Bak. st. zkouška z financí a účetnictví
SZEK1 Státní zkouška z ekonomie 1
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie