doc. Ing. Jiří BECK, CSc.

Fotografie
vyučující katedry ekonomie a kvantitativních metod
 
e-mail beck@fek.zcu.cz
telefon  377633101
konzultační/úřední hodiny  Po předchozí domluvě!
kancelář  HJ203

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

HP Hospodářská politika
MIKR2 Mikroekonomie 2
SBZEK Bakalářská státní zkouška z ekonomie
SBZFU Bak. st. zkouška z financí a účetnictví
SZEK1 Státní zkouška z ekonomie 1
ZMA Základy makroekonomie
ZMI Základy mikroekonomie