doc. Ing. Jana HINKE, Ph.D.

Fotografie
vyučující katedry financí a účetnictví
 
e-mail hinke@fek.zcu.cz
telefon  377633210
konzultační/úřední hodiny  UK 506, Konzultační hodiny probíhají prezenčně i online. Způsob konzultování a konkrétní termín si lze domluvit e-mailovou komunikací na adrese: hinke@fek.zcu.cz.
kancelář  UK506

Pedagogická činnost

Vyučované předměty

CONT Controlling
MUC Manažerské účetnictví
MUS Účetnictví podle mezinárodních účetních systémů
UC1 Účetnictví 1
UC2 Účetnictví 2
UC4 Účetnictví 4
UC5 Účetnictví IAS/IFRS
US Účetní systém
ZUC Základy účetnictví