Základy marketingu (KMO/MTGA)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Objasnit úlohu marketingu při řízení podniku, naučit využívat marketingové nástroje v praxi, ukázat provázanost marketingu a ostatních vědeckých disciplín. Představit studentům příkladná řešení, diskutovat případové studie a vést je k obhajování svých výstupů. Na základě požadavků z praxe předat studentům základní marketingové kompetence tak, aby se zvýšila jejich budoucí hodnota na trhu práce.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)