Management podniků a destinací CR (KMO/MPCR)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Petr Janeček, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Zprostředkovat hlavní principy, specifika a postupy řízení jednotlivých typů podniků služeb a dalších subjektů, které působí v odvětví cestovního ruchu. Charakterizovat podnikovou a organizační kulturu a etiku, metody personálního, finančního, informačního a destinačního managementu v podnicích a subjektech cestovního ruchu. Popsat možnosti kooperace, integrace a partnerství v cestovním ruchu a uvést relevantní příklady. Charakterizovat legislativní normy a podnikatelské prostředí v oblasti cestovního ruchu.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)