Marketing služeb CR (KMO/MSCR)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Doplnit základní znalosti marketingu o specifika marketingu podniků a destinací cestovního ruchu. Identifikovat, charakterizovat a shrnout specifika služeb a marketingu služeb. Popsat marketingové nástroje v činnosti podniků cestovního ruchu i podniků a institucí bezprostředně s cestovním ruchem spojených. Popsat různé přístupy k marketingovému mixu a uvést příklady z oblasti podniků a destinací cestovního ruchu. Zprostředkovat specifika marketingu různých typů podniků cestovního ruchu. Procvičit tato specifika na konkrétních příkladech z praktického života podniků a destinací cestovního ruchu.

Vyučující:

Prezenční studium

Kombinované studium (včetně CŽV)

  • Stránky předmětu v courseware - Informace k celoživotnímu studiu (CŽV) a kombinovanému studiu naleznete v záložce "kombinované studium" - (bude vyžadováno Orion heslo)