Makroekonomie (KEM/EK2)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 6
Rozsah (Př+Cv+Sem): 3+ 1+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Na úrovni základního kurzu podat přehled o fungování tržního mechanismu z pohledu celého národního hospodářství a o možnostech a důsledcích hospodářské politiky. Ukázat základní charakteristiku reálných ekonomických jevů a procesů na úrovni národního hospodářství a to včetně vztahů se zahraničím.

Vyučující:

Prezenční studium