Manažerské účetnictví (KFU/MUC)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 5
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 2+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Seznámit studenty se základními metodami a nástroji manažerského účetnictví. Analyzovat, interpretovat a komunikovat výstupy manažerského účetnictví ve vztahu k uživatelům informačního systému podniku a jeho subsystémům podporujícím řízení. Získat dovednosti měření a řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti podnikových procesů a výkonů.

Vyučující:

Prezenční studium