Regionální ekonomika (KGE/REE)

odkaz do STAGu
Počet kreditů: 4
Rozsah (Př+Cv+Sem): 2+ 0+ 0
Semestr: ZS
Garant: 'Doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.'
Podmiňující předměty:
Vylučující předměty:
Způsob zakončení: Zkouška

Anotace

Objasnit faktory ovlivňující prostorovou organizaci a ekonomický rozvoj měst a regionů. Seznámit se základními analytickými a koncepčními přístupy k místnímu a regionálnímu rozvoji.

Vyučující:

Prezenční studium