JPD CH3, Business Coaching Innovations


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:CZ.04.3.07/4.2.01.1/0042
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2005-2008

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Koučing malých a středních technologických firem v inovacích, inovační audit, zpracování akčních plánů, transfer technologií z výzkumu do MSP.