Hodnocení inovačního potenciálu


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2004