Inovace tvorby učebních textů a jejich šíření v počítačové síti


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:519/2000
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2000