Porovnání podnikatelského prostředí ČR a USA


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:51160/3001
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2005