Hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních a místních správ metodami moderního managementu


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:WB-02-04
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2004-2006

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
  PUBLIKACE:

  Statě ve sborníku
  • Vacek, J.; Vacík, E.; Skalický, J. Řízení a měření výkonnosti ve veřejné správě. In MOPP 2007. V Plzni : Západočeská univerzita, 2007. s.206-213. ISBN 978-80-7043-535-9.
  • Vacík, E.; Skalický, J. Klíčové indikátory výkonnosti ve veřejné správě. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.51-73. ISBN 80-7043-501-1.
  • Vacík, E.; Petričko, P. Využití programu STRATEX ve veřejné správě. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.45-48. ISBN 80-7043-501-1.
  • Vacík, E. Rizika zavádění managementu výkonnosti ve veřejné správě. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.37-43. ISBN 80-7043-501-1.
  • Vacík, E. Implementace managementu výkonnosti v organizacích veřejné správy. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projrktů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.31-36. ISBN 80-7043-501-1.
  • Vacík, E. Význam strategického řízení pro organizace veřejné správy. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.27-30. ISBN 80-7043-501-1.
  • Vacík, E. Řízení výkonnosti ve veřejné správě. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 3. díl. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. s.1579-1591. ISBN 80-245-1091-X.
  • Hejduková, P.; Ircingová, J. Aktuální metoda pro komplexní hodnocení institucí veřejné správy. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.75-79. ISBN 80-70-43-501-1.
  • Vacek, J. Znovuvynalezení vlády. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.167-209. ISBN 80-7043-501-1.
  • Vacek, J. Hodnocení programů zvyšování administrativní výkonnosti v EU. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.85-98. ISBN 80-7043-501-1.
  • Vacek, J. Transformace řízení výkonnosti ve veřejném sektoru. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.121-165. ISBN 80-7043-501-1.
  • Vacek, J. Úvod. In Moderní management ve veřejné správě. Plzeň : Katedra managementu, inovací a projektů Fakulty ekonomické ZČU, 2006. s.5-9. ISBN 80-7043-501-1.
  • Ircingová, J. Komplexní měření výkonnosti projektů. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací. 1. díl. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. s.513-522. ISBN 80-245-1091-X.
  • Skalický, J. Hodnocení veřejně prospěšných projektů. In Regio 2005. V Plzni : Západočeská univerzita, 2005. s.553-561. ISBN 80-7043-432-5.
  • Vacík, E. Možnosti měření výkonnosti v organizacích státní správy. In Výkonosť organizácie. Poprad : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s.251-258. ISBN 80-968080-5-2.
  • Skalický, J. Výkonnost projektu. In Výkonosť organizácie. Poprad : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2005. s.223-225. ISBN 80-968080-5-2.
  • Vacek, J. Řízení výkonnosti ve veřejné správě. In REGIO 2005. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.562-570. ISBN 80-7043-432-5.
  • Vacík, E. Úloha controllingu ve veřejném sektoru. In Měření výkonnosti organizací v prostředí EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.33-41. ISBN 80-7043-341-8.
  • Vacek, J. Hodnocení a zvyšování výkonnosti regionálních a místních správ metodami moderního managementu. In Měření výkonnosti organizací v prostředí EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.8-15. ISBN 80-7043-341-8.
  • Skalický, J. Hodnocení veřejně prospěšných projektů. In Měření výkonnosti organizací v prostředí EU. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.16-21. ISBN 80-7043-341-8.