Regionální kontaktní organizace západní Čechy pro rámcové programy EU


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:EUPRO OK450
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2004-2006