Hodnocení inovačního potenciálu


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:51160/3002
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2003