Výzkum a rozvoj inovací, konstruování, technologie a materiálového inženýrství strojírenských výrobků


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Číslo projektu:MSM 232100006
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:1999-2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Výzkumný záměr FST

  PUBLIKACE:

  Příspěvky v odborných časopisech
  • Horák, J.; Skalický, J.; Holečková, Y.; Vacek, J. U-SME Innovatin: Návrh modelu spolupráce univerzity a malých a stř. podniků v inovačním podnikání. Marketing a komunikace, 2003. s.20-22. ISSN 1211-5622.
  Statě ve sborníku
  • Vacek, J. Structuring the new product development process. In AEDS 2006. Pilsen : University of West Bohemia, 2006. s.111-118. ISBN 80-7043-490-2.
  • Vacek, J. Innovation management in design process. In Modelováni a optimalizace podnikových procesů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2005. s.286-293. ISBN 80-7043-352-3.
  • Skalický, J.; Vacek, J. Přeměna kreativity pracovníků na prakticky využitelné inovace. In REDEM ´04. Ostrava : MARQ, 2004. s.5-10. ISBN 80-86840-00-X.
  • Vacek, J.; Skalický, J.; Holečková, Y. The role of innovation, creativity and knowledge management in design. In Engineering design in integrated product development. Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2004. s.291-297. ISBN 83-89712-26-1.
  • Skalický, J.; Holečková, Y. Design management by project management. In AEDS 2004 workshop. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.33-34. ISBN 80-7043-331-0.
  • Skalický, J.; Holečková, Y. Výuka projektového managementu na ZČU v Plzni. In EDU 2004 PM. Brno : VUT, 2004. s.119-121. ISBN 80-214-2720-5.
  • Holečková, Y.; Skalický, J. Critical Chain a Earned Value Analysis. In PRONT 04. Plzeň : EVIDA, 2004. s.1-5. ISBN 80-86596-54-0.
  • Holečková, Y.; Vacík, E. Risk management ve finančním řízení podniků. In GEMAN 04. Plzeň : EVIDA, 2004. s.253-262. ISBN 80-86596-51-6.
  • Vacek, J. New product development and current trends in innovation management. In AEDS 2004 Workshop. Plzeň : Západočeská univerzita, 2004. s.35-36. ISBN 80-7043-331-0.
  • Vacek, J.; Holečková, Y.; Vacík, E.; Skalický, J. Inovační potenciál malých a středních podniků: hodnocení a cesty k jeho růstu. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference REGIO 2002 a IMPA 2002 - 2. díl. Plzeň : Západočeská univerzita, 2003. s.131-138. ISBN 80-7082-928-1.
  • Skalický, J. Management výzkumu a vývoje ve firmách špičkových technologií. In REDEM 03 Management ve výzkumua vývoji. Ostrava : MARQ, 2003. s.51-56. ISBN 8085988879.
  • Vacík, E.; Vacek, J.; Skalický, J. Company development potential and performace. In Business development and european community. Brno : Technická univerzita, 2003. s.263-268. ISBN 8021424087.
  • Skalický, J. Komplexní přístup k výuce projektového managementu na Západočeské univerzitě v Plzni. In Výučba projektového riadenia na vš v etape prípravy vstupu Slovenska do EÚ. Bratislava : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, 2003. s.17-24. ISBN 8022718270.