RKO-ZČ - Regionální kontaktní organizace západní Čechy pro rámcové programy EU


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří VACEK, Ph.D.
Číslo projektu:EUPRO - OK421
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2000-2003