Výzkum přístupů k řízení výkonnosti organizací, projektů a podnikatelských plánů


Hlavní řešitel na FEK: prof. Ing. Emil VACÍK, Ph.D.
Číslo projektu:51160/1002
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2005