Výzkum řízení znalostí a znalostních toků u SW firmy


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Číslo projektu:zakázka 513005, činnost 1311
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2003