Integrační procesy v EU - simulační hra


Hlavní řešitel na FEK: Mgr. Hana OVESLEOVÁ, Ph.D.
Číslo projektu:513102
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2005