EUROECONOM III, LEONARDO


Hlavní řešitel na FEK:
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:1999

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK: