Label /projekt jazykového vzdělávání v rámci jazykové ceny/, SOCRATES


Hlavní řešitel na FEK:
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2003