Comenius 2. 2 C / další vzdělávání učitelů /, SOCRATES


Hlavní řešitel na FEK:
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:2003