EUROECONOM CZ, EGC, CCI, LEONARDO


Hlavní řešitel na FEK:
Poskytovatel:ESF / MŠMT
Období řešení:1998