Kontroling projektů - analýza přidané hodnoty


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Číslo projektu:zakázka 513002, činnost 1311
Poskytovatel:ZČU
Období řešení:2003