Organizace a účast workshopu Marketing management sportu


Hlavní řešitel na FEK: Mgr. Šárka BORKOVCOVÁ
Období řešení:2006

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Cheb, září 2006