Výzkum regionálních podmínek obchodního podnikání


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Číslo projektu:GAČR 402/04/0370
Poskytovatel:GA ČR
Období řešení:2004-2005