Inovace studijního předmětu Organizace a řízení obchodu začleněním problematiky mimořádných událostí do výuky


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Petr CIMLER, CSc.
Číslo projektu:2151/2006
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2006

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Ukázku výstupu projektu najdete zde.