Inovace studijního předmětu Management podniků a destinací cestovního ruchu spoluprácí s informačním centrem


Hlavní řešitel na FEK:
Číslo projektu:2159/2006
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2006