Zvýšení adaptability a konkurenceschopnosti podniků v Plzeňském kraji


Hlavní řešitel na FEK: doc. Ing. Jiří SKALICKÝ, CSc.
Číslo projektu:OPRLZ 4.1
Období řešení:2005-2007

SPOLUŘEŠITELÉ NA FEK:
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

projekt z Evropského strukturálního fondu