Zvyšování úrovně akademických pracovníků, Příprava akademických pracovníků (workshopy a e-learning)


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2005

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Rozvojový projekt ZČU: vedoucí za ZČU: Doc. Ing. Jaromír Horák CSc. , dílčí části: PaedDr. Ludvík Eger, CSc.