Vytvoření jednotného systému e-learningu na ZČU


Hlavní řešitel na FEK: doc. PaedDr. Ludvík EGER, CSc.
Poskytovatel:MŠMT
Období řešení:2004

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU:

Rozvojový projekt ZČU v Plzni: vedoucí Ing. Jan Hán, Ph.D., za FEK PaedDr- Ludvík Eger, CSc., spolupracovníci: RNDr. Mikuláš Gangurdoc. Ing. Dagmar Jakubíková, CSc.Ing. Lenka Javorska, Ing. Stanislav Pimek, Ing. Jiří Vacek